Ett snyggt och energisnålt värmealternativ


En kakelugn är en murad och kakelklädd värmeugn som används till uppvärmning av bostäder. Det kräver mindre vedinlägg per dygn på grund av att den har en hög verkningsgrad och avger värme under flera timmar. Den fungerar på det sättet att ugnen tvingar fram röken från vedeldningen genom ett femkanalssystem. Värmen magasineras sedan och sprider sig ut i bostaden som tar upp till ett dygn att värma upp.

Kakelugnen utvecklades i Sydtyskland under medeltiden och blev känd i Sverige under renässansen. Den har sitt ursprung i det man kallade för pottugnar, som bestod av krukor med ugnar inmurade i ugnsväggarna. Det fungerade på det sättet att uppvärmd luft stannade kvar i krukorna. Pottugnarna börjades ersättas under 1500-talet av kvadratformade ugnar som var dekorerade med pressade kakel.

KakelugnEn av anledningarna till att kakelugnen blev så stor i Sverige var på grund av 1700-talets vedbrist. Detta på grund av järnverkets extrema användning av träbränsle vid framställningen av stångjärn, som på den tiden var Sveriges största exportvara. Det gick också åt mycket ved i hemmen då värmeugnarna oftast var öppna spisar som var ineffektiva. Detta ledde till att det beslöts att införa en mer effektiv värmelösning för hemmen, alltså kakelugnar. Kakelugnen blev 1800- och 1900-talets viktigaste värmekälla, men efter första världskriget minskade betydelsen då centralvärmesystemet infördes. Den första förbättringen av kakelugnen gjordes av C.J. Cronstedt och Fabian Wrede under 1700 talet. På senare tid har förändringarna gällt ugnens spisinsatser som förbränningstekniken och materialet.

För att installera en kakelugn krävs det att ugnen blir godkänd hos SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB. Man behöver byggnadslov och ett miljötest som mäter halten av miljöfarliga ämnen i rökgaserna innan man kan påbörja projektet. Det finns omkring fem företag i Sverige idag som tillverkar kakelugnar. Ugnarna har samma kanalsystem som de gamla, men murverket har ersatts av ett starkare material.

Att ha en antik kakelugn hemma är både en fin möbel och ett energisnålt värmealternativ till hemmet. De antika kakelugnarna kan köpas från utbildade kakelugnsmakare och genom dessa till och med få dem uppsatta.